1st Business Certificate Bulgaria
Финансов мениджмънт, дистанционно обучение с международен сертификат
358.00 лв. с ДДС
до 20-12-2017

Финансов мениджмънт, дистанционно обучение с международен сертификат


20-12-2017 до 20-01-2018

02/4266720, +359 888 00 69 60
Моля, споменете Seminari365.com!

Онлайн семинарът по "Финансов мениджмънт и инвестиции" e част от международната бизнес програма на обученията 1st Вusiness Сertificate!
курсът ще Ви преодстави практически знания за инвестиционното планиране, инвестиционните изчисления и различните стратегии за финансиране и осигуряване на капитал.

Предназначен  е за всеки, който иска да придобие знания за финансовото планиране, финансирането и изчисляването на инвестиции или иска да обогати компетенциите си във финансовата сфера.

Съдържание на обучението Финансов мениджмънт и инвестиции:

- Инвестиционни решения
- Инвестиционно планиране
- Методи на инвестиционния анализ

Финансиране – набавяне на необходимия за инвестициите капитал
- Вътрешно финансиране
- Външно финансиране
- Собствено и дългово финансиране
- Финансово планиране

Финансови институции
- Кредитни институции
- Фондови сдружения
- Частни пенсионни фондове
- Застрахователни дружества

Кредитно финансиране
- Характеристики на кредита
- Практически аспекти на кредитното финансиране
- Кредитна консултация
- Преговори
- Кандидатстване за кредит
- Кредитни рискове

Финансови показатели
- Дял на собствения капитал
- Показатели на ликвидността

Лихви и анюитети
- Финансово-математически основи на лихвените изчисления

Финансиране
- Лизингът като алтернативна форма на финансиране
- Финансиране и годишно приключване
- Финансови показатели

www.1bc.bg
За запитвания относно провежданите обучения:office@1bc.bg; +359 888 00 69 60. Очакваме Ви!

comments powered by Disqus