Проджекта ООД
Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС
60.00 лв. с ДДС
до 00-00-0000

Грешки и проблеми при изпълнение на проекти по програмите на ЕС


01-01-2017 до 31-12-2017

02 9835 324
Моля, споменете Seminari365.com!

След като сме се запознали с основните въпроси, свъразани с изпълнението на проекти по програмите на ЕС (Модул 3), е важно да обърнем повече внимание на грешките и проблемите, които биха могли да възникнат след подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ и по време на управлението на нашия проект.

За да избегнем загубата на финансиране, трябва да сме добре запознати с необходимостта от собствени финасови ресурси за изпълнение на проекта и да се убедим, че можем да ги осигурим. Неуспех на проекта и следователно финансови санкции могат да бъдат предизвикани от неизпълнени дейности, грешки и неточности при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители, недостатъчно добро отчитане и поддържане на документация, както и от различни нередности и опити за измама.

Курсът дава информация за основните причини, поради които може да се стигне до частично или изцяло неизплащане на безвъзмездната финансова помощ и включва препоръки относно избягването на проблеми в процеса на изпълнение, които могат да „спънат“ или усложнят завършването на проекта.

Темите, които разглежда курсът са:

- Проблеми с финансирането
- Пропуски при провеждането на тръжни процедури
- Неизпълнение на дейностите
- Грешки при отчитането
- Нередности и измами

Курсът представлява Модул 4 от сертификационната програма на Проджекта по изготвяне и изпълнение на проекти по програмите на ЕС. Препоръчително е, ако нямате опит по програмите на ЕС, преди този курс да преминете курса „Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен курс“ (Модул 1 на сертификационната програма), „Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС“ (Модул 2), както и „Изпълнение на проекти по прохрамите на ЕС“ (Модул 3).
Съдържанието на курса включва редица примери. В края на курса е предвиден тест за проверка на знанията.

Забележка: В настоящия курс не са разгледани всевъзможните технически грешки и отстраними пропуски при изготвянето на документи, свързани с изпълнението на проекта, тъй като те могат да доведат до забавяне в излащането на безвъзмездната финансова помощ, но не и до отказ тя да бъде изплатена. Акцентът е върху тези грешки и проблеми, които могат да доведат до пълен или частичен отказ за изплащане на безвъзмездното финансиране.

Пълната програма включва следните модули:

Модул 1: Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз - уводен курс

Модул 2: Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС

Модул 3: Изпълнение на проекти по програмите на ЕС

Модул 4: Грешки и проблеми при изпълнението на проекти по програмите на ЕС и как да се предпазим от тях

Модул 5: Възможности за финансиране по програмите на ЕС за България за периода 2014-2020 г.

Нивото на курса е осново (базово) и той е предназначен за хора без опит или с малък опит.

--------------------------------

Към курса получавате следните бонуси:

- Бонус 2: приспадане на таксата за този курс, при участие в присъствено обучение на Проджекта, в рамките на 12 месеца след завършване на този курс. Нашите обучения са свързани с разработване и управление на проекти, включително сертифициране по управление на проекти. Вижте актуалния график на www.projecta.bg.

Адрес: Онлайн обучение - възможност за започване по всяко време
comments powered by Disqus