Алфа Куолити България
ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
342.00 лв. с ДДС
до 01-02-2018

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ


01-02-2018 до 01-02-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Кирил Кехайов

Целта е да систематизираме действията си, да се научим да поставяме цели, но и да следим дали реално ги постигаме. Да изграждаме и гласуваме доверие, да контролираме взаимоотношенията с клиентите

Да осъзнаем кои са нашите клиенти

Това основополагащ момент при работата с клиенти, а осъзнаването му ще ни разкрие правилния път към успеха.

Обучението съдържа десет теми, в които се корени същността на обслужването на клиентите

 • Дефиниране на клиента
 • Обслужване
 • Подход. Мотиватори
 • Подсъзнание и механизъм за Обработване на информация
 • Визия и мимики
 • Език на тялото
 • Глас. Телефонни разговори
 • Специални думи. Управление на разговора
 • Личностно целеполагане
 • Изграждане на доверие и добра атмосфера. Грешкозащита

Това обучение ще Ви помогне да промените отношението си към:

 • клиентите;
 • колегите;
 • фирмата;
 • продуктите;
 • себе си.

АУДИТОРИЯ

Курсът е подходящ за всички йерархични нива и отдели във фирмата, тъй като всеки, пряко или косвено, е ангажиран с процеса на обслужване на клиента
Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27
comments powered by Disqus