Алфа Куолити България
Индустриална логистика и производствен инженеринг
672.00 лв. с ДДС
до 13-10-2017

Индустриална логистика и производствен инженеринг


16-10-2017 до 17-10-2017 09:00 - 18:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: доц. Анастас Кехайов

Целта на обучението е да се даде систематична представа за принципите и за добрите практики за ефективно управление на материалните потоци между и вътре в индустриалните фирми.

Аудитория:
Специалисти по закупуване и производствено коопериране, ръководители на складови стопанства и логистични центрове, технолози и индустриални инженери

Водещ
Доц. Анастас Кехайов, основател на Алфа Куолити, консултант с над 30 години опит, има дългосрочни специализации във Франция по макропрогнозиране и по информатизация на управлението, докторантура по управление на запаси и доцентура по стратегическо планиране

За повече информация и регистрация в обучението: http://www.alphaquality.org/business-efficiency-trainings/logistics/industrial-logistics.html

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus