Алфа Куолити България
Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ
148.00 лв. с ДДС
до 17-08-2018

Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ


20-08-2018 до 24-08-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Преподавателски екип: инж. Бистра Димитрова, инж. Виолета Найденова, инж. Жана Петрова, инж. Яна Григорова, доц. д-р Анастас Кехайов, инж. Бончо Антонов, инж. Камен Кънев, инж. Румен Стефанов

Алфа Куолити Ви кани на модулен семинар за подготвка на Вътрешни одитори и мениджъри на системи за управление ISO. 

 

Целта на обучението е запознаване със стандартите включени в програмата:

 

 

Модул 

Тема 

 

 

СОФИЯ 

 

M 2А

ISO 9001:2015
Система за управление на качеството -
 нова версия 

21.08 

 

M 3

ISO 19011:2011
Указания за одит на системи за управление
 (задължителен за обучаващите се за вътрешен одитор) 

22.08 

 

M 4

Мениджър на системи за управление. 
Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението
 (задължителен за обучаващите се за мениджъри на системи за управление) 

20.08 

 

M 5А

ISO 14001:2015
Система за управление на околната среда -
 нова версия 

23.08

 

M 6

BS OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

24.08

 

M 1

GMP, НАССР, ISO 22000:2005
Системи за управление на безопасността на храни

23.08

 


Може да изберете комбинацията от модули, най-подходяща за Вас.

За да полуите сертификат за Вътрешен одитор е необходимо за посетите модул 3, в комбинация с който и да с които и да е от останалите модули. 

 

*Цената е за един модул, за един участник, вкючва учебни материали, две кафе паузи, удостоверение.

Модул

Тема

 

 

СОФИЯ

 

M 2А

ISO 9001:2015
Система за управление на качеството -
 нова версия

23.01

 

M 3

ISO 19011:2011
Указания за одит на системи за управление
 (задължителен за обучаващите се за вътрешен одитор)

24.01

 

M 4

Мениджър на системи за управление. 
Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението
 (задължителен за обучаващите се за мениджъри на системи за управление)

27.01

 

M 5А

ISO 14001:2015
Система за управление на околната среда -
 нова версия

25.01

 

M 6

BS OHSAS 18001:2007
Система за здравословен и безопасен труд

26.01

 

M 7

ISO/IEC 27001:2013
Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията

25.01

 

M 11

ISO/IEC 20000-1:2011
Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Спецификация

26.01

 
Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus