Рейвън Консултинг Груп ООД
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
336.00 лв. с ДДС
до 07-11-2017

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


09-11-2017 до 10-11-2017 9.00 -17.00

0888 601331, 0887 968 087
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ралица Иванова

Целта на семинара е да изгради практически знания и умения във всички области на управление на човешките ресурси, както и да създаде цялостна представа за системата за управление на човешките ресурси и връзката й с другите системи в организациите.
В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и добрия опит в областта на ЧР.


В резултат от обучението участниците ще могат да:
- Изградят ключови умения и компетенции за работа в областта на ЧР;
- Изготвят обява за работа, с която да привлекат качествени кандидати
- Проведат ефективни интервюта и избегнат грешките при подбора;
- Определят нуждите от обучения на служителите и съставят план за обучение;
- Дефинират критерии за атестация на служителите;
- Подобрят мотивационната и социална политика в компаниите си;
- Определят показатели за бонусиране на работата;
- Изградят и подобрят съществуващата стратегия за Управление на ЧР

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в два дни по 4 модула дневно.

Семинарът е предназначен за:
- Управители на компании
- Мениджъри и Специалисти в областта на Човешките ресурси
- Мениджъри, които отговарят за дейностите, свързани с управлението на персонала;
- Офис мениджъри, Специалисти ТРЗ и личен състав, които съвместяват функциите в областта на ЧР;
- Асистенти ЧР, които подпомагат работата на отдела;
- Специалисти, които работят в различни направления от ЧР и искат да разширят кръгозора си;

Адрес: София Учебна зала на Рейвън Консултинг Груп ООД; бул. „Царица Йоанна”, бл.775, вх.А, ателие 6 (на изхода на метростанция Люлин)
comments powered by Disqus