Алфа Куолити България
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА
342.00 лв. с ДДС
до 05-03-2018

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА


07-03-2018 до 07-03-2018 09:00 - 18:00
Изтегли програма

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: доц. Анастас Кехайов

"Алфа Куолити" споделя опита си като консултант на множество компании, които са изминали успешен преход от малка или средна до голяма или много голяма фирма. При този преход са въведени строги формални механизми за управление на голяма фирма, но заедно с това са запазени човешките черти характерни при по-малките организации

 

Тематика

 

  • Симптоми на боледуващ управленски модел, който е изостанал от разрастването на бизнеса
  • Организационната структура е само средство за постигане на цели
  • Неправилно и правилно позициониране на фирмените функции
  • Корени на съпротивата срещу промените
  • Грешните и верни подходи към управлението
  • Организационно проектиране на системата за управление
  • Матрици на отговорностите
  • Документиране на новата система за управление


За кой еподходящо обучението?

Собственици и мениджъри на разрастващи се или бивши малки фирми, мениджъри по персонала, специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

РЕГИСТРАЦИЯ: http://alphaquality.org/business-efficiency-trainings/Application.html

Адрес: София Учебен център на Алфа Куолити, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1
comments powered by Disqus