Проджекта ООД
Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс
36.00 лв. с ДДС
до 00-00-0000

Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС – онлайн курс


01-01-2017 до 31-12-2017

02 9835 324
Моля, споменете Seminari365.com!

Програмите на Европейския съюз са с ограничено финансиране. Средствата, които са на разположение, са много по-малко от нуждите и желанията на бенефициентите. Ето защо е важно проектите (проектните предложения), които представяме за оценка, да са изготвени по начин, който им дава възможно най-големи шансове за успех.

Голяма част от проектите, които се подават, не получават финансиране. Така например, за програмният период 2007-2014 г. над 50% от проектите, подадени по някои от схемите на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“, не са получили финансиране.

Съдържание:

Част 1. Неодобрение на проекта заради неспазване на формалните изисквания
1.1 Формални грешки при изготвянето и подаването на проектните предложения
1.2 Неспазване на изискванията за допустимост

Част 2. Неодобрение на проекта заради нисък капацитет на кандидата

Част 3. Неодобрение заради ниско качество на проекта
3.1 Да вникнем в „духа“ на схемата
3.2 Събиране на информация
3.3 Формулиране на логически обвързани елементи на проекта
3.4 Създаване на план за получаване на възможно най-голям брой точки
3.5 Изготвяне на обосновки
3.6 Преглед и подобрение на проекта
3.7 Език и оформление
3.8 Често срещани грешки при изготвянето на проекти

Тест

Заключение

comments powered by Disqus