Проджекта ООД
Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение
234.00 лв. с ДДС
до 00-00-0000

Съвременни компетенции за управление на проекти - онлайн обучение


01-01-2017 до 31-12-2017

02 9835 324
Моля, споменете Seminari365.com!

Курсът разглежда всичките 46 елементи на компетентност за управление на проекти, дефинирани от Международната асоциация по управление на проекти (IPMA - www.ipma.ch). Елементите на компетентност обхващат всички аспекти на управлението на проекти и са разпределени в 3 групи:

- Елементи на техническа компетентност (20)
- Елементи на поведенческа компетентност (15)
- Елементи на контекстна компетентност (11)

Целият курс е разделен на части, както следва:

(Елементи на техническа компетентност)

Част 1

1.01 Успех на управлението на проекти; 1.02 Заинтересовани страни; 1.03 Изисквания и цели на проекта; 1.04 Рискове и възможности; 1.05 Качество

Част 2

1.06 Организация на проекта; 1.07 Работа в екип; 1.08 Разрешаване на проблеми; 1.09 Структури на проекта; 1.10 Обхват и резултати (продукти)

Част 3

1.11 Време и проектни фази; 1.12 Ресурси; 1.13 Разходи и финанси; 1.14 Доставки и договори; 1.15 Промени

Част 4

1.16 Контрол и доклади; 1.17 Информация и документаци; 1.18 Комуникация; 1.19 Стартиране; 1.20 Приключване

(Елементи на поведенческа компетентност)

Част 5

2.01 Лидерство; 2.02 Ангажираност и мотивация; 2.03 Самоконтрол; 2.04 Способност за убеждаване; 2.05 Отпускане

Част 6

2.06 Откритост; 2.07 Творчески способности; 2.08 Ориентация към резултатите; 2.09 Ефикасност; 2.10 Консултации

Част 7

2.11 Преговори; 2.12 Конфликти и кризи; 2.13 Надеждност; 2.14 Зачитане на ценностите; 2.15 Етика

(Елементи на контекстна компетентност)

Част 8

3.01 Проектна ориентация; 3.02 Програмна ориентация; 3.03 Ориентация към портфолио; 3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолия; 3.05 Постоянна организация

Част 9

3.06 Бизнес; 3.07 Системи, продукти и технологии; 3.08 Управление на хора; 3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда; 3.10 Финансови аспекти; 3.11 Правни аспекти

comments powered by Disqus