Познание-БГ Медиен Портал
Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции
165.00 лв. с ДДС
до 12-12-2014

Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции


20-10-2014 до 18-12-2014 10.00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: лектори - Познание-Бг

Основни акценти на семинара


I част: Вербална и невербална комуникация

1. Елементи на речта и гласа: говорни навици (полезни и вредни) ; знаци на речта, синдроми на говорене,
2. Езикът на тялото , жестове, лицеизраз
3. Невербални подходи при комуникация - правилни и погрешни
4. Развиване умения за изслушване, споделяне, даване на обратна връзка, сътрудничество и съпреживяване
5.Телефонни разговори, комуникация с медиите

 

II част: Новите измерения на рекламата. Оригиналност и креативност при маркетирането

1. Същност на рекламата. Видове реклами
2. Изработване на реклама : обща рекламна стратегия , персонифицирани рекламни стратегии, елементи на печелившата реклама, оригиналност на рекламата
3. Маркетинг на успешната реклама - популяризация, набелязване на целеви групи, маркетинг-тактики
4. Най-добрите рекламни и търговски марки в света ( дискусионен анализ )
5. Фирменият уебсайт - Вашата рекламна витрина в И-нет пространството: основни характеристики, оптимизация, визуални рекламни ефекти , достъпност и актуалност на модули, модерация и администрация на сайт
6. Екип от ефективни рекламни сътрудници/ представители : основни характеристики на личността, които трябва да има добрият рекламен консултант, поведенчески елементи за успешно рекламно презентиране ; самооценка, мотивация и целенасоченост
7. Facebook - позиции. Създаване на профили, групи, бизнес страници във Facebook

8. Изграждане, администрация, настройки сигурност и свързване на профили в Интернет: 

8.1 Сайт (Website) 8.2 Facebook 8.3. YouTube

 

За повече информация и записвания:

E-mail: znanie.bg@gmail.com

 

 

 

За повече информация и записвания:

E-mail: znanie.bg@gmail.com

Адрес: София ул. Балканджи Йово 13, СЕМИНАРНА ЗАЛА, вход от ул. Добрич
comments powered by Disqus