Eвропейски център по медиация и арбитраж
Управление на конфликти
25.00 лв. с ДДС
до 25-05-2018

Управление на конфликти


28-05-2018 до 28-05-2018 10.00

082/820 329
Моля, споменете Seminari365.com!

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

1.КОНФЛИКТ - видове , развитие ,страни и жизнен цикъл на конфликта.

2. СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ - анализ на база ползи за участниците в конфликта; да кажем"НЕ" без да се създава конфликт ; ефективен процес при разрешаване на конфликти.

3.УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ - въздействие на емоциите върху дискусията ; емоциите и въздействието им върху вземане на решения ; управление на гнева в процеса на разрешаване на конфликта ;психологически тактики използване при разрешаване на конфликти.

4. РЕАКЦИЯ ПРИ ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ - използвани подходи в дискусията за да спечелим конфликта ; как да реагираме на арогантността , неясните изявления , личностните атаки , преувеличаването и други често срещани тактики при конфликтите.

5. КАК ДА ПРЕГОВАРЯМЕ - ефективно преговаряне за постигане на резултат печеля/печелиш; принципно договаряне ; организационен конфликт и начини за справяне с него ;утвърдени стратегии на преговор за разрешаване на конфликти .

6. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ - системи за предотвратяване ; необходими ресурси за ефективно еправление на конфликти ; видове интервенции от трети страни и използването им при разрешаване на конфликти

 

 

 

тел. 0876605159; e-mail: ecmbg@abv.bg

Адрес: Русе ул. Фердинанд № 3А, ет 3, офис 7
comments powered by Disqus