Магистер Диксит ЕООДСъбития
16.01.2014г. ЗДДС - 2014. Касова отчетност,обратно начисляване и др. Лектор: адв.Росен Русков
144.00 лв. с ДДС

16.01.2014г. ЗДДС - 2014. Касова отчетност,обратно начисляване и др. Лектор: адв.Росен Русков


16-01-2014 до 16-01-2014

19.12.2013г. четвъртък

ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2014г. Проблеми при прилагането на ЗДДС. Казуси от практиката.
Лектор: адв. Росен Русков
Начало 9:30ч.
ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ
София бул. "Цар Борис III" 41


ТЕМИ
I.ПРОМЕНИ В ЗДДС в сила от 01.01.2014 г.
1.КАСОВА ОТЧЕТНОСТ - ПОДРОБЕН АНАЛИЗ С ПРИМЕРИ;
- условия за прилагане;
- изключени от режима доставки;
- издаване на фактури и протоколи;
- начисляване при схеми:
- пълно авансово плащане преди данъчно събитие;
- плащане след данъчно събитие - чист случай;
- частично авансово плащане преди данъчно събитие и остатъчно плащане след данъчно събитие – смесен режим;
- частични плащания;
- отложено приспадане по чл. 151г, ал. 1 ЗДДС
- начисляване на ДДС при прекратяване на режима;
- приспадане на данъчен кредит при прекратяване на режима;

2. ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ на ДДС при търговия със земеделска продукция
- същност на режима на обратно начисляване;
- преглед на чл. 163а – 163г – специфики;
- документиране – издаване на фактури и отразяване на доставки в регистрите;
- съдържание на протокола за самоначисляване;
- преходни случаи - § 8 ЗИД ЗДДС;
- право на възстановяване на ДДС в тридесет дневен срок за земеделски производители;
- доставки на земеделска продукция по Приложение 2, за която не се прилага режимът за обратно начисляване;

3. Промени относно лизингови доставки;
4. Специалните проблеми при лично потребление – практика на Съда на Европейския съюз;
5. Фирмени стандарти и нормали за брак без корекция на данъчен кредит;
6. Данъчна основа при замяна(бартер);
7. Данъчна основа при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС;
8. Данъчна основа при подобрение на нает актив;
9. Данъчна основа при внос на стоки – промяна на чл. 55 ЗДДС;
10. Нов чл. 36а - специален режим на доставки на услуги – комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 ЗДДС;
11. Допълнение на реквизитите на Протокола по чл. 117 ЗДДС;

II.Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС;
1. Обобщение на практиката на Съда на европейския съюз относно право на приспадане на данъчен кредит по насрещни проверки на неоткрити доставчици;
2.Проблеми, свързани с правото на данъчен кредит за леки автомобили N1
3.Префактуриране – начисляване на ДДС и право на данъчен кредит
4. „Безвъзмездно“ подобрение на нает актив за сметка на наемателя – данъчна основа и дата на данъчно събитие.
5. Неустойки и лихви с обезщетителен характер (чл. 26, ал. 2 от ЗДДС);
6. Случайни освободени доставки и участието им при определяне на частичен данъчен кредит;
7. Консорциуми – взаимоотношения между съдружниците и консорциума.
8. Особени случаи при вътреобщностна доставка на стоки;

9:30 – 11:30 лекция
11:30 – 12:00 кафе пауза
12:00 – 13:00 лекция
13:00 – 14:00 обедна почивка
14:00 – 15:30 лекция
15:30 – 16:00 кафе пауза
16:00 – 17:00 лекция

Обучението включва:
Лекции, две кафе паузи, обяд сандвичи с мин.вода,
материали, консултация
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!
-----------------------------------
ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Денислава Рускова
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД

Не се изисква попълването на специална регистрационна форма. Достатъчно е да изпратите на e-mail Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА, КАТО В РАМКИТЕ НА 24ч. ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР - ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 17.12.2013г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)


ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 13.12.2013Г. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ОТ 120ЛВ. БЕЗ ДДС ИЛИ СЪОТВЕТНО 144ЛВ С ДДС за семинар ЗДДС на 19.12.2013г.


При записване и плащане до 13.12.2013г. за два от предложените през декември и януари’2014г. семинара
(19.12.13г. – ЗДДС ,17.01. – Ед.сметка или 24.01. – ЗКПО,ЗДДФЛ) общата цена е 220лв. без ддс или съответно 264лв. с ддс

При записване и плащане до 13.12.2013г. за трите предложени през декември и януари’2014г. семинара
(19.12. – ЗДДС ,17.01. – Ед.сметка и 24.01. – ЗКПО,ЗДДФЛ) общата цена е 300лв. без ддс или съответно 360лв. с ддс

РЕДОВНИ ЦЕНИ ОБУЧЕНИЕ ЗДДС 19.12.2013г. валидни след 13.12.2013г. до изчерпване на местата ( цените са за един семинар):

крайни цени без ДДС:
За един участник 150лв. без ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма 140лв. без ддс

Крайни цени С ДДС:
За един участник 180лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма 168лв.с ддс

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Доместикс ЕООД - за фирми НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
----------------------------------

Магистер Диксит ЕООД–за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!

За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Магистер Диксит ЕООД или Доместикс ЕООД до указания краен срок.

Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!

Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности :
- връщане на заплатената такса в пълен размер
-пренасочване на участието към следващ семинар
( потвърждава се писмено от двете страни)

При отказ от участие в обучение до пет календарни дни преди датата на обучението ( тя не се брои) се удържат 35 лв. от внесената сума за такса без ДДС и останалата част се възстановява обратно на наредителя.

При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет календарни дни преди датата на обучение ( тя не се брои) се удържа 50% от внесената такса без ДДС и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.

При анулация в деня на семинара или неявяване - заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!

Всички анулации се извършват в писмена форма на e- mail
magisterd@abv.bg

Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства,за които организаторите нямат вина.
----------------------------------
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.
Адрес: София ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ София бул. "Цар Борис III" 41

comments powered by Disqus