Проджекта ООД
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation
927.00 лв. с ДДС
до 06-12-2017

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation


07-03-2018 до 10-03-2018 09.00

02 9835 324
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Франк Нинов

# Съдържание
Съдържанието на курса включва деветте области на познание по управление на проекти, съгласно PMBOK®, както и темата за професионалната отговорност на ръководителите на проекти:
# Project Integration Management
# Project Scope Management
# Project Time Management
# Project Cost Management
# Project Quality Management
# Project Human Resource Management
# Project Communications Management
# Project Risk Management
# Project Procurement Management
# Professional Responsibilities

За всяка от областите на познание ще бъдат разгледани следните процесни групи:
# Initiating
# Planning
# Executing
# Monitoring and Controlling
# Closing

Метод на обучение
Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва:
# Презентации
# Групови упражнения
# Упражнения с примерни изпитни въпроси от всяка област

Учебни материали
Всеки участник ще получи презентации и материали за работа по време на курса.

Продължителност
Курсът е с продължителност 4 дни, 35 учебни часа (8.75 учебни часа на ден)

Работен език: английски (при необходимост пояснения могат да бъдат давани на български език)

Адрес: София ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София
comments powered by Disqus