Алфа Куолити България
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)
252.00 лв. с ДДС
до 10-09-2018

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)


13-09-2018 до 13-09-2018 09:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Виолета Найденова

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
Фирмите често произвеждат и доставят в много по-дълги срокове отколкото клиентите им се нуждаят. Или пък губят клиенти, които търсят доставчици на по-къси, но по-бързи серии. Възможно е сроковете за изпълнение на поръчките да се съкратят чрез накъсване на дългите производствени серии. Противно на традиционното схващане за изгодата от дългата серия, късата серия има доста плюсове пред нея. Проблемът е, че скъсяването на серията влиза в конфликт с времето за подмяна/пренастройка на оборудването. Решението е в японския метод SMED и ние ще Ви запознаем с неговите технически и организационни идеи. Също ще Ви представим ред примери за реални практически приложения

ТЕМАТИКА

  • Ползи от накъсването на производствените серии. Ограничения
  • Бърза пренастройка на оборудването (SMED) – организационни идеи
  • Бърза пренастройка на оборудването (SMED) – технически идеи
  • Възможности на SMED проектите
  • Ползи от прилагането на SMED. Проблеми пред прилагането на SMED
  • SMED като по-широка философия
Адрес: София София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1
comments powered by Disqus