Китов Център
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
204.00 лв. с ДДС
до 27-09-2018

Промени в трудовото законодателство - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем


27-09-2018 до 27-09-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Теодора Дичева, Зорница Димитрова

Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното време

 

До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена.

 

27 септември 2018 г., 10.00 – 17.30 ч.
София, ул. Люлин планина 33 а, зала "Китов център"
Лектор: Теодора Дичева, директор на дирекция в ИА ГИТ; Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право

Програма на семинара:

 10.00 – 13.30 ч.

І . Промени в трудовото законодателство през 2018 г.

(Кодекс на труда, НРВПО, Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя,  ЗОП и др. нормативни актове)

Лектор: Теодора Дичева, директор на дирекция в ИА ГИТ

  1.  Промени в режима на сумираното изчисляване на работното време след ревизията на дискусионните текстове на НРВПО,  в сила от юли 2018 г.

Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време. Новият или старият начин на редуциране на работното време при ползване на платен годишен отпуск и др. видове отпуски, разрешавани в работни дни е по-приложим. Какви са идеите за промяна на реда за редуциране на работните часове по трафика за периода при ползване на отпуск за временна неработоспособност и други отпуски, разрешавани в календарни дни.

  1. Новите възможности пред работодателите и работниците, които ще предостави Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя – една наредба, която преведе трудовото законодателство в ХХІ век.

Ще могат ли всички работодатели да отговорят на изискванията, които тя поставя, за прилагането й.  Научете повече за вида на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване. Какви са изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи. Какъв е редът за размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване.

  1. Нова електронна услуга, предоставяна от ИА ГИТ – работодателите ще могат да получат удостоверение по чл. 58 от ЗОП по електронен път.

Кои нарушения на трудовото законодателство и на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, след последните промени на ЗОП от 03.04.2018 г., преграждат правото на работодателите да участват в обществени поръчки.

14.00 – 17.30 ч.

ІІ. Промени в нормите за сумираното изчисляване на работното време

(Внасяне на осигурителни вноски, подаване на декларации обр. № 1 и изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ при сумирано изчисляване на работното време след 1.07.2018 г.)

Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право

  1. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със сумирано изчисляване на работното време.
  2. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, касаещи изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време.
  3. Изчисляване на минималния и максималния размер на осигурителния доход при сумирано изчисляване на работното време.
  4. Примери за попълване на декларация обр. № 1.

 

Цена 170 лева без ДДС. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена. 

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Бул. Кн.Мария Луиза 58, конферентен център ProjectLab
comments powered by Disqus