Китов Център
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
204.00 лв. с ДДС
до 27-09-2018

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета


28-09-2018 до 28-09-2018 9.30 - 17.30

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов

28 септември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
 

До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена

 

Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

 

Програма на семинара:

І. Въведение.

ІІ. Обхват на новата регулация:

  1. Цели;
  2. Приложимост;
  3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
  4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

 ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

  1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
  2. Идентификация и проверка на действителния собственик;
  3. Установяване на търговските или професионални отношения.

 ІV. Текущ мониторинг:

  1. Събиране на информация;
  2. Съхраняване на информация;
  3. Защита на информацията.

 V. Разкриване на информация.

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП.

VІІ. Санкции.

 

Цена 170 лева без ДДС. До 31 август - 15 % отстъпка от обявената цена.


Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
comments powered by Disqus