Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018
120.00 лв. с ДДС
до 22-08-2018

Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018


28-08-2018 до 28-08-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда

Лятото става още по-горещо с обнародваните в петък – 13.07.2018 г. - изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Какво е новото в сумираното отчитане на работното време?

Какви са новите правомощия на Инспекцията по труда?

Какво трябва да знаете за новата възможност – ЕЛЕКТРОННО ТРУДОВО ДОСИЕ?

 

И още:

В разгара на лятото не пропускайте съществените промени във:

ð  Сумираното отчитане на работното време, в сила от 01.07.2018 г.

ð  Уредбата на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

ð  Електронни документи в трудовото досие – нови възможности за работодателя.

 

Внимавайте за сроковете!

 

Пълен коментар на промените ще получите на 30.07.2018 г. в гр. София на практическия семинар Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г.

 

Програма

8:30 – 9:00 ч.

Регистрация на участниците

9:00 – 10:30 ч.

Промяна в Наредбата за работното време, почивките и отпуските: новата уредба на сумираното изчисляване на работното време и уредбата на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Промени в Кодекса на труда -  промени, засилващи контролните правомощия на Инспекцията по труда за извършване на контрол след прекратяване на трудовото правоотношение. Промени в други закони, свързани с гарантиране заплащането на трудовите възнаграждения.

Актуални въпроси във връзка с ползването, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск: права и задължения на работодателите и работниците при ползване и отлагане на ПГО.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:0012:30 ч.

Новите възможности пред работодателите и работниците, които  предоставя Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Специална закрила по време на съществуването на трудовото правоотношение и при уволнение на работник или служител.  

- Категории работници и служители ползващи специална закрила.

- Основания за закрила;

- От кой момент се прилага специалната закрила. Кога е и кога не е приложима специалната закрила при уволнение.

 

Прекратяване на трудовия договор с работници, придобили право на пенсия (чл. 328, ал.1, т.10, т.10а, т. 10б и т.10в от КТ) и дължими обезщетения (чл. 222, ал.3 и ал.4 от КТ).

12:30 ч.

Оценка на семинара и раздаване на сертификати 

Адрес: София парк-хотел Москва
comments powered by Disqus