Китов Център
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ
204.00 лв. с ДДС
до 14-09-2018

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ


14-09-2018 до 14-09-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Танев

14 септемврии 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – 
специалист  продажби и водене на търговски преговори

 

До 20 август - 15 % отстъпка от цената


Цели на обучението

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на пазара, работа с трудни клиенти, умения за презентация пред клиенти.

Освен теоретична част, обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението.

 Модул 1

 • Междуличностна комуникация.
 • Типове възприятия.
 • Специфика на възприемането при възрастните.
 • Десетте правила за активно слушане.
 • Често допускани грешки.
 • Четирите аспекта на посланието.
 • Как могат да се избегнат недоразуменията.
 • Видове обратна връзка.

 

 • Вербална и невербална комуникация.
 • Език на тялото – разбиране и влияние.
 • Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме.
 • Получаване на обратна връзка.
 • Типове възприемане.
 • Типове характери.
 • Комуникация с „трудни“ хора.

Модул 2

 • Презентиране на продукт или услуга пред клиенти.
 • Анализ на публиката, цели и структура.
 • Планиране и структуриране на съдържанието, подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект.
 • Планиране на срещата.

 

 • Изработване на визуални средства.
 • Правила за оформяне.
 • Използване на визуални средства. Работа с визуални помощни средства.
 • Управляване на вниманието.

Модул 3

 • Делови гардероб.
 • Поведение по телефона.
 • Стил и ниво на езика.
 • Дефиниране на лични цели.
 • Определяне на приоритети.
 • Планиране на работата и срещите.
 • Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията.
 • АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 4

 • Процесът на преговори.
 • Основни елементи на преговарянето.
 • Харвардска концепция.

 

 • Основни стъпки на продажбата.
 • Убеждаване и продажба от гледна точка на клиента.
 • Модел за анализ на преговорите.

 

 • Подготовка, сключване на сделки и изпълнение.
 • Събиране на информация и техники на задаване на въпроси.
 • Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

Модул 5

 • Справяне с възражения.
 • Процес на убеждаване.
 • Делово общуване.
 • Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

Модул 6

 • Приключване на продажбата.
 • Техники на приключване.
 • Сигнали за готовност за покупка.
 • Психологически аспекти.
 • Обработка на оплаквания и рекламации.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС. До 20 август - 15 % отстъпка от обявената цена

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

  

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София
comments powered by Disqus