Учебен център Детелина
Курс по Счетоводство
295.00 лв. с ДДС
до 30-06-2018

Курс по Счетоводство


30-06-2018 до 29-07-2018 9:00 - 12:30

0896656171; 02 980 82 83
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Диана Борисова

ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ: събота и неделя от 9:00 до 12:30 часа

Ако искате бързо и лесно да се научите да водите счетоводство по всички правила – нашият курс е за Вас.

Курсът е подходящ както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.
В курса подробно се разглеждат новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.
Ще се запознаете с основните принципи при воденето на счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство.
Това е курс с подчертано практическа насоченост.
При завършване на обучението се издава сертификат.

Основни теми:

 • Законова уредба на счетоводството в България. Обща теория на счетоводната отчетност.
 • Национален сметкоплан – структура и принципи за изграждането му.
 • Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/
 • Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.
 • Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.
 • Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.
 • Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.
 • Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.
 • Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/
 • Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/
 • Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.
 • Годишно счетоводно приключване – същност и етапи.
 • Годишни финансови отчети.

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/980 82 83, GSM: 089/66 56 171, бул. Дондуков 5, вх. В, 1 етаж.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля посетете нашия сайт http://www.detelina.biz

Адрес: София София, бул. Дондуков 5
comments powered by Disqus