Китов Център
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА
204.00 лв. с ДДС
до 06-07-2018

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА


07-07-2018 до 07-07-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Танев

7 юли 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Иван Танев – 
специалист  продажби и водене на търговски преговори


Програма на семинара

Модул 1 – Комуникация

Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка.

Вербална комуникация. Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с “трудни” хора.

 Модул 2 – Език и говор

Усмивката, мимиките и жестовете по телефона. Преодоляване на сценичната треска по телефона. Гласът по телефона. Подборът на думите по телефона. Интонация, емоционалност, строеж на фразата. Вашите способности да се изразявате. Стандарти за поведение по телефона.

Организация на работното пространство. Някои грешки при разговор по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа. Фази на телефонния разговор.

Собствената настройка. Преодоляване на “лични бариери” при встъпването в контакт по телефона. Психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори. Настройка на разговора според нивото на компетентност на събеседника ни. Изучаване на потребностите. Основни правила за ефективно възприемане на информацията. Дейности след разговора.

Модул 3 – Обработка на входящи разговори по телефона

Вашите комуникативни способности. Техниката за ефективно задаване на въпроси. Провеждането на разговорите по сценарий. Диагностика на намеренията на клиента или деловия партньор по гласа. Активното слушане. Управление на отношенията с клиентите.

Модул 4 – Аргументация и възражения

Видове възражения и техния смисъл. Техники за ефективно справяне със съмненията и възраженията на клиентите. Как да съобщим неприятните новини на клиента. Как да помогнем на клиента да вземе решение. Предимства от използване на CRM система. Комуникация с “трудни” хора. Положителни комуникационни стимули. Работа с „трудни” клиенти. Обработка на оплаквания и рекламации.

 

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали,много кафе – “Кабо Верде”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus