Китов Център
 ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)
144.00 лв. с ДДС
до 28-06-2018

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)


29-06-2018 до 29-06-2018 10.00 - 14.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Станимира Чюбатарова

Програма

 1. Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни.
 2. Управление на риска по отношение защитата на лични данни.
 3. План за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки.
 4. Преглед на правните основания за обработване на лични данни.
 5. Информация чрез интернет сайта на организацията.
 6. Вътрешни процедури за приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни и създаване на организация за прилагането им на практика.
 1. Вътрешна процедура и/или план за действие в случай на нарушение на сигурността на личните данни.
 2. Вътрешен регистър на дейностите  по  обработване  на  лични  данни  в организацията.
 3. Вътрешна инструкция/правила/процедури/политика  за  защита  на  личните  данни  в  организацията.
 4. Преглед и  актуализиране  на  договореностите с обработващите лични данни с цел включване в тях на всички задължителни реквизити съгласно чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.
 5. Актуализиране  на декларациите или другите форми за документиране на съгласието на субекта на данните, когато съгласието на субекта на  данните  е  единственото  правно  основание  за  обработване с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 4, пар. 11 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена  –  120 лева без ДДС. 

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.


 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
comments powered by Disqus