Eвропейски център по медиация и арбитраж
Сертифициращо обучение за медиатори
620.00 лв. с ДДС
до 31-05-2018

Сертифициращо обучение за медиатори


09-06-2018 до 24-06-2018 9.30 - 17.00
Изтегли програма


Лектори: адв. Даниела Иванова, Елена Славова - медиатор

Практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2007.

 

Обучението е насочено към широк кръг специалисти, желаещи да придобият или да подобрят уменията си в сферата на разрешаване на спорове.

 

Обучението се осъществява в рамките на 64 уч.ч., по програма одобрена от Министерството на правосъдието.

 

Успешно завършилите обучението получават документ за вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

 

e-mail: ecmbg@abv.bg

 

tel. 0876605158

Адрес: Русе ул. Фердинанд № 3А, ет 3, офис 7
comments powered by Disqus