1st Business Certificate Bulgaria
Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси
358.00 лв. с ДДС
до 30-06-2018

Дистанционно обучение Управление на човешки ресурси


01-07-2018 до 01-08-2018

02/4266720, +359 888 00 69 60
Моля, споменете Seminari365.com!

Бъдете съвременни и модерни!
Възползвайте се от дистанционна форма на обучение на модул „Управление на човешки ресурси”!

Имате възможност сами да определяте графика си на обучение, получавайки професионална консултация за всяко едно от предвидените практически упражнения!1st Business Certificate е бизнес образование за повишаване на квалификацията, разработено от преподавателски екип на Виенския икономически университет.

Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, начините за подбор на персонал, назначаване, мотивиране и развитие на служителите.

Основни теми в обученито:

 
- Въведение в теорията за организацията;
- Значение на формалните структури в предприятието;
- Приложение и значение в практиката на различните форми на координация;
- Набиране на персонал;
- Избор на персонал;
- Назначаване на пeрсонал – правни аспекти;
- Развитие на персонала;
- Мотивация и поведение;
- Инструменти на мениджмънта на човешки ресурси;
- Оценяване на персонала;
- Предприятието и неговото обкръжение;
- Фирмената комуникация – задача на ръководството;

 

Модулът е предназначен за:

  • начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
  • служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
  • служители, решили да сменят отдела, в който работят;
  • специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
  • мениджъри от различни нива, отговорни за набиране на хора и съставяне на екип.

Обучението е досъпно от всяка точка в страната и чужбина, където има Интернет свързаност!


Адрес: Bulgaria електронна платформа за обучения
comments powered by Disqus