Задълженията на администраторите на лични данни
168.00 лв. с ДДС
до 05-06-2018

Задълженията на администраторите на лични данни


08-06-2018 до 08-06-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Гл. ас. д-р Симеон Гройсман – юрист, доктор по право

 

Семинарът е предназначен за ръководители, администратори, управляващи човешките ресурси и юрисконсулти.

1. Запознаване с изискванията за събиране и обработване на лични данни и със задълженията на администраторите на лични данни

2. Установяване на приликите и разликите между сега действащата и новата уредба на защитата на личните данни. Получаване на анализ, актуален към момента на обучението (към началото на Април националната уредба е в процес на изменение, което според обещанията на КЗЛД трябва да е влязло в сила към 25.05.2018 г.)

3. Получаване на насоки за съставянето на изискуемите вътрешнокорпоративни документи и процедури

4. Възможност за задаване на въпроси

5. Практическо прилагане на представената информация чрез решаване на задачи и казуси

Лектор: гл. ас. д-р Симеон Гройсман – юрист, доктор по право

Програма:

8.30 – 9.00 Регистрация на участниците

9.00 – 10.30 Принципи за събиране и обработване на лични данни.

Понятието „лични данни“. Идентифициране на личните данни 
Нормативна рамка на защитата на личните данни – актове на ЕС и национални норми. Съотношение между европейската и националната уредба.

Лица по правоотношенията (субекти на личните данни, администратори на лични данни, съвместни администратори, обработващи на лични данни).

Практическа задача.
10.30 – 11.00 Кафе-пауза

11.00 – 12.30 Права на физическите лица–нови моменти в уредбата. Правото да „бъдеш забравен“. Условия за удовлетворяване на исканията на субектите на лични данни. Необходими вътрешнокорпоративни процедури за обработването на заявките, които следва да бъдат предвидени.

Практическа задача.

12.30 – 13.15 Обяд

13.15 - 14.45 Сигурност на личните данни. Изискванията към вътрешната инструкция за обработване на данните, която следва да е приел и да спазва всеки администратор на лични данни. Оценка на въздействието и предварителни консултации.

Длъжностно лице по защита на личните данни.

Решаване на казус.

14.45 – 15.15 Кафе-пауза

15.15 - 16.45 Предаване на лични данни на трети държави или международни организации с примери.

Въпроси и отговори

16.45 - 17.00 Приключване на семинара. Раздаване на сертификати
Адрес: Пловдив Бизнес хотел Пловдив
comments powered by Disqus