Законът за обществените поръчки – две години по-късно. Практически въпроси по прилагане на ЗОП
360.00 лв. с ДДС
до 30-05-2018

Законът за обществените поръчки – две години по-късно. Практически въпроси по прилагане на ЗОП


07-06-2018 до 08-06-2018 09:00
Изтегли програма
Изтегли боршура

+359888615622
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Антоанета Първанова, Павлина Михайлова, Диляна Стефанова, Елена Димова, Александър Александров

Обучението е изцяло с практическа насоченост и има за цел да представи пред участниците проблемните моменти при възлагането на обществени поръчки и възможните начини за тяхното преодоляване от гледна точка на практиката на КЗК и ВАС и контролните органи.

 

Ще бъдат разгледани спорни въпроси, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки; декларирането на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор; попълването и подписването на еЕЕДОП; подготовката, подаването и разглеждането на офертите; обжалването и правата и задълженията на страните в производството по обжалване.

 

Ще бъдат разгледани и други въпроси, представляващи интерес за аудиторията. Участниците в обучението ще получат удостоверения за преминато обучение.

 

Всички лектори са с богат, дългогодишен опит в сферата на възлагането, обжалването и контрола на обществените поръчки.

 

 

Цената на обучението за един участник е 360 лв, а за втори и всеки следващ участник от същата организация 330 лв.

Посочените цени са крайни и включват участие в обучението, предоставяне на материалите от обучението, сборник нормативни актове, учебни пособия, удостоверение за преминато обучение, два обяда и четири кафе-паузи.

Адрес: София х-л Рила, ул. Цар Калоян 6, мецанин, зала 1
comments powered by Disqus