Консулта - обучения и семинари
WORKSHOP за Общия регламент за защита на личните данни - теория и типови документи
0.00 лв. с ДДС
до 21-05-2018

WORKSHOP за Общия регламент за защита на личните данни - теория и типови документи


22-05-2018 до 22-05-2018 9.30
Изтегли програма

024414404
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: магистър по право Даниела Тойчева, адв.Доротея Смиленова

В партьорство с Българската асоциация за защита на личните данни

 

Ви каним на теоретико – практически семинар с работа по групи за трениране разработването на някои типови документи от контекста на Общия регламент за защита на данни.

 

 

В интерактивна среда ще се дискутират ключови моменти от Регламент 2016/679:

 • Кога личните данни се обработват в съответствие с регламента 
 • Онагледяване на основанията за обработване  
 • Цели на обработването   
 • Права на субектите на данни и на администратора на лични данни – хипотези и примери 
 • Анализ на риска и оценка на въздействието – методология 
 • Регистри на дейностите по обработването 

 

 

В работа по групи под ръководството на лектора ще се обсъжда:

 

 1. Договор между АЛД и обработващ – основни елементи
 2. Длъжностно лице по защита на данни и договор с него
 3. Правни основания за обработване на данни при трудови отношения
 4. Съгласие по GDPR – демонстриране на валидно съгласие; оттегляне
 5. Информация, която трябва да бъде осигурена на субектите на данни
 6. Разработване на примерни документи и процедури за техническо и организационно съответствие на правната рамка за защита на лични данни
 7. Други примерни бланки за приложение в работата
 8. Разяснение какво е GAP анализ

Форматът workshop e със състезателен елемент и раздаване на награди за повече положителни преживявания.

 

Пълна програма и финансови условия тук: https://goo.gl/izhdhK

Адрес: София Novotel, Sofia бул.Цариградско шосе 115 N
comments powered by Disqus