Китов Център
Принципи и методи на трансферното ценообразуване
204.00 лв. с ДДС
до 05-06-2018

Принципи и методи на трансферното ценообразуване


05-06-2018 до 05-06-2018 09.30 - 17.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Георги Денборов

5 юни 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Георги Денборов

 

Целта на семинара е:

 1. да очертае общата законова рамка, която регулира взаимоотношенията между свързани лица;
 2. да информира какви се промените в тази рамка през последните две години и какво предстои да се промени в близко бъдеще;
 3. да предостави възможност на участниците да придобият практическо разбиране как да управляват данъчните рискове, свързани с транзакции между свързани лица;
 4. да сподели с участниците гледната точка на консултанта при изготвяне на доклад по трансферно ценообразуване за защита на вече приложени цени – основни проблеми, които биха направили една транзакция незащитима.

 

Програма на семинара:


І. Основни източници на правила в трансферното ценообразуване:

 1. СИДДО (чл. 9, чл. 10 – чл. 12). Вътрешно българско законодателство.
 2. Наръчникът на ОИСР – съществено изменен през 2017 г.
 3. BEPS.
 4. Съдебна практика.

 

ІІ. Принципът на независимите пазарани отношения (arm’s length principle):

 1. Интерпретация на принципа на независимите пазарани отношения след последните активности на ОИСР и Европейската комисия.
 2. Свързани лица.
 3. Консолидираната корпоративна база – CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), и принципът на независимите пазарни отношения.

 

ІІІ. Методи за трансферно ценообразуване:

 1. Описание на методите.
 2. Избор на най-подходящ метод.

 

ІV. Функционален анализ:

 1. Цели на функционалния анализ.
 2. Анализ на функциите, активите и риска.
 3. Функционалният анализ и изборът на метод за трансферно ценообразуване.
 4. Класификация на свързаните лица в глобалната верига от доставки.

 

V. Сравнителен анализ:

 1. Значение на сравнителния анализ и фактори, влияещи върху съпоставимостта.
 2. Как да постъпим при липса на съпоставима информация.
 3. Източници на информация за съпоставим анализ – internal/external comparables, foreign comparables.

 

VІ. Заключителна част.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
comments powered by Disqus