Китов Център
Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси
144.00 лв. с ДДС
до 07-06-2018

Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и при управление на човешките ресурси


08-06-2018 до 08-06-2018 10.00 - 14.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Гергана Николова

  1. Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
  2.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.
  3.  Съгласие за обработване на лични данни. Условия, форма и необходимост при предоставянето на счетоводни услуги и управление на човешки ресурси.
  4.  Права на субекта на данни. Право на информираност, на коригиране, заличаване, достъп до данни, право на възражение.
  5.  Администратор на лични данни – задължения и отговорности. Счетоводителите  – администратори и обработващи лични данни.
  6.  Длъжностно лице по защита на данни. Необходимост, определяне, задължения, отговорност. Длъжностна характеристика, йерархична подчиненост и задачи.
  7.  Сигурност при обработване на личните данни. Създаване на организационни и технически мерки за защита. Оценка на въздействие.
  8.  Специфични проблеми по отношение защитата на личните данни при счетоводните услуги. Личните данни  в първичните счетоводни документи. Законосъобразност при предоставяне на данни на НАП и НОИ и др.
  9.  Специфични проблеми по отношение защитата на личните данни при управление на човешки ресурси.  Организиране на конкурси, обявяване на резултати, документи с лични данни в трудовите досиета.
  10.  Въвеждане на GDPR – практически насоки. GAP анализ. План за постигане на съответствие.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена  –  120 лева без ДДС. 

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.


 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Адрес: София бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал”
comments powered by Disqus