Идентифициране и управление на рисковете. Новата версия на ISO 31000. Принципи и указания
144.00 лв. с ДДС
до 15-05-2018

Идентифициране и управление на рисковете. Новата версия на ISO 31000. Принципи и указания


18-05-2018 до 18-05-2018 8.30–9.00

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Невена Коларова - Председател на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”

Семинарът  е предназначен за мениджъри по качеството, ръководители проекти, звена и отдели. 

Тази тема е точно за Вас, ако управлявате риска при:

•             Системи за управление на качеството – ISO 9001

•             Системи за управление на сигурността на информацията – ISO 27001.

•             Обработване на лични данни – GPDR.

•             И други стандарти.

Програма

8.30 – 9.00          Регистрация на участниците

9.00 – 10.30        Работна сесия

10.30 – 11.00     Кафе-пауза

11.00 – 12.30     Работна сесия

12.30 – 13.00     Обяд

13.00 - 14.30      Работна сесия

14.30 – 15.00     Кафе-пауза

15.00 - 16.30      Работна сесия

 16.45    Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Адрес: София Венус конферентен център, бул. Дондуков № 9.
comments powered by Disqus