Академия за Лидери
Управление на екип и управление на отдел
295.00 лв. с ДДС
до 14-05-2018

Управление на екип и управление на отдел


16-05-2018 до 16-05-2018 9.00-18.00
Изтегли програма
Изтегли боршура

0 888 013 888, 0882 081 166
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Владислав Цветанов Ph.D

Управление на екип и управление на отдел

 

 

Споделената обща цел отличава екипа от отдела (група хора).  Мениджърите мечтаем отделът или дирекцията, която ръководим да е екип.  Но в реалния бизнес мечтите рядко се сбъдват – колкото по-многоброен е отделът (дирекцията), толкова по-малка е вяроятността да се създаде един екип (в такава ситуация се стремим да създадем няколко екипа, но възникават различия между тях…).  Преобладаващата част от новоназначените ръководители нямат опцията да заменят неподходящи настоящи членове на отдела, с цел да създадат екип, и са принудени да правят компромиси с величината на поставяните бизнес цели, най-вече в областта на иновациите и подобряване на процесите.  В тази линия на разсъждения, ръководето на екип е по-лесно от управлението на отдел (дирекция).

Семинарът „Управление на екип и управление на отдел (дирекция)“ има за фокус три основни теми: изграждане на екип, управление на отдел (дирекция) и изграждане на доверие.  Ударението е поставено върху човешките взаимоотношения и техниките за тяхното направляване в посока постигане на по-високи резултати от отдела (дирекцията), в дългосрочен аспект.Линк към програмата на мероприятието ТУК

Адрес: София Ул. Будапеща 92
comments powered by Disqus