Китов Център
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
408.00 лв. с ДДС
до 06-06-2018

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ


07-06-2018 до 08-06-2018 9.30 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ася Иванова

7 юни

9.30 – 11.00

Документи:

 • Документи, необходими за назначаване.
 • Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител.
 • Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.
 • Служебно досие, администриране и важност.
 • Документи и срокове за представяне в НАП.
 • Начини за подаване на информация в ТД на НАП.

11.00 – 11.15     Кафе – пауза
11.15 – 12.45 Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.

 • Вътрешно – фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение.
 • Колективно трудово договаряне /КТД/.
  • Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести –  важност.

12.45 – 13.30      Обяд
13.30- 15.15

 • Видове отсъствия и документирането им.
 • Нови моменти при ползването на платен отпуск.
 • Промени в реда за ползване на отпуските.

15.15 – 15.30     Кафе – пауза
15.30 – 17.00     Практически модул.
17.00 – 17.15      Обобщения на деня и изводи


8 юни

9.30 – 11.00

 • Работно време и документация, свързана с него.
 • Информация необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
 • Заплати – изчисляване. Новите моменти при изчисляването на болничните.

11.00 – 11.15     Кафе – пауза
11.15 – 12.45

 • Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
 • Последни промени в КСО.
 • Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.

12.45 – 13.30      Обяд
13.45- 15.15 
Трудов и осигурителен стаж.

 • Съдържание. Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
 • Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
 • Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.

15.15 – 15.30     Кафе – пауза
15.30 – 17.00     Практически модул.
17.00 – 17.30 Въпроси, обобщение и обратна връзка

 

Участниците в обучението получават сертификат
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus