„БИЗНЕС – ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“
280.00 лв. с ДДС
до 20-04-2018

„БИЗНЕС – ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“


25-04-2018 до 26-04-2018 10.00 - 17.15


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Кремена Дачова

Обучението е част от Програмата „АЛТЕРНАТИВИ за МАЛКИЯ БИЗНЕС“. Програмата се състои от 4 отделни тренинга и представлява – хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците.

В “ БИЗНЕС – ИЗБОРИ И ПОДХОДИ“, ще получите отговори на  въпросите:

–     Кой е най- ценния ми ресурс?

–     Фактори и стъпки към успеха?!

–     Разтяга ли се времето?

–     Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?

–     Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?

–     Липсваща или неясна комуникация?

–     Недостиг на доверие в екипа или наличие на Конфликти?

–     Делегиране на права и отговорности?

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

–     Малък и среден бизнес. Микро и макро бизнес среда!

–     Условия за оставане на  пазара.

–     Конкуренция и потребителско поведение.

–     Ценни ресурси. Управление. Подходи и последици.

–     Интровертен и екстровертен управленски подход.

–     Фактори и стъпки към успеха.

–     Инвестиции.

–     Време.

Защо да изберете този семинар?

В този семинар ще ви предложим знания, базирани не само на теория!  Опитът ни от практиката,  подплатен с логика на действията и степенуване на приоритетите и целите, управление на времето и ресурсите, ще ви отведат до позиция, от която УСПЕХът е реалност!

Подход:

Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

 

-------------------------------------------------------------------------------.

Цена 280 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.
Записване –  с плащане до попълване на местата.

Адрес: София бул.Патриарх Евтимий 2а
comments powered by Disqus