„ИНСТРУМЕНТИ на МАЛКИЯ БИЗНЕС“
280.00 лв. с ДДС
до 04-05-2018

„ИНСТРУМЕНТИ на МАЛКИЯ БИЗНЕС“


09-05-2018 до 10-05-2018 10.00 - 17.15


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Кремена Дачова

Обучението е част от Програмата „АЛТЕРНАТИВИ за МАЛКИЯ БИЗНЕС“. Програмата се състои от 4 отделни тренинга и представлява – хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците.

В ИНСТРУМЕНТИ на МАЛКИЯ БИЗНЕС, ще получите отговори на  въпросите:

–   Визия? Стратегия и Тактика за постигане на цели?

–   Разпознаваемост на марката?

–   Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

–   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

–   Реклама?

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

–     Бизнес Визия и мисия

–     Мащабно управленско мислене – стратегия.

–     Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

–     Марка. Изграждане на марка. Разпознаваемост на марката. Корпоративна визия….

–     Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

–    Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

–    Интегрирани маркетингови комуникации.

–    Реклама – за и против; правилната реклама. Съотношение качество/цена.

–    Социални мрежи. Нетуъркинг?

–    Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!

С тези знания и умения  –  УСПЕХът на вашия бизнес е измерима реалност!

Подход:

Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Цена 280 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.
Записване –  с плащане до попълване на местата.

Адрес: София бул.Патриарх Евтимии" 2а
comments powered by Disqus