ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС
280.00 лв. с ДДС
до 07-05-2018

ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР в МАЛКИЯ БИЗНЕС


30-05-2018 до 31-05-2018 18.30 - 20.00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Кремена Дачова

  „ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР от МАЛКИЯ БИЗНЕС“ е част от  Програмата  „АЛТЕРНАТИВИ за МАЛКИЯ БИЗНЕС“.  Програмата се състои от 4 отделни тренинга и  представлява –  хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците. 

                    „ГОЛЕМИЯТ ЛИДЕР от МАЛКИЯ БИЗНЕС“ – програма:

Въвеждаща сесия –

– Смисъл и съдържания на понятията „Визия“, „Стратегия“ и „Тактика“ в контекста на бизнеса. Значимост на съдържанието им  за постигането  на поставените конкретни бизнес цели?

–  Организационна култура?!

–  Корпоративна визия! Изграждане и Разпознаваемост на марката?

–  Вътрешна и външна комуникация?! Работеща комуникация?

–   Маркетингов микс? Продуктово позициониране?

–   Реклама – за и против,<правилна реклама>. Съотношение качество/цена?

Основна сесия –                  

 –  Мащабно управленско мислене – стратегия.

 –  Тактика <на боя> или такт в отмерване на ритъма.

– Комуникация – нужда, ползи, грешки при комуникацията; видове комуникация.

– Комуникацията като средство за постигане на цели или Как с думи се вършат неща?

 –  Интегрирани маркетингови комуникации.

 –  Социални мрежи. Нетуъркинг?

 –  Форсайт. Корпоративен форсайт – визия, прогностика, футуризъм.

Обобщение    

Профил на успешния лидер. Изграждане  и запазване на умения.

Защо да изберете този семинар?

Знанията, които ще придобиете в този семинар ще усъвършенстват вашите знания и умения  да градите и споделяте  вашата концепция за бизнеса  до степен  на висок и резултатен професионализъм!

Подход:
Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Цена 280 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.  Записване –  с плащане до попълване на местата.

--------------------------------------------------------------------------------

 

С тези знания и умения  –  УСПЕХът на вашия бизнес е измерима реалност!

Участниците в 4-те модула на програма, гарантирано развиват своите личностни и лидерски умения, изграждат мрежа от бизнес контакти, реализират сериозен ръст в ефективността и печалбата на своя бизнес! 

Адрес: София бул.Патриарх Евтимий 2а
comments powered by Disqus