„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“
280.00 лв. с ДДС
до 01-06-2018

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“


06-06-2018 до 07-06-2018 10.00 - 17.15


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Кремена Дачова

 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА“  е модул от програмата „АЛТЕРНАТИВИ за МАЛКИЯ БИЗНЕС“. Програмата дава познания и умения с практическа насоченост и представлява  хибрид между обучение и бизнес инкубатор. По време на обучението участниците работят върху конкретни казуси, генерират идеи и решения, отработват личностни умения, необходими за израстване и развитие в личен план. Всеки модул завършва с възлагане на конкретен практичен казус, свързан изцяло с бизнеса на всеки от участниците.

В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, фокусираме вниманието си върху големи те и тежки бизнес решения.

въвеждаща сесия

Необходима ли е промяна? Каква, на кои нива и в каква степен? Нуждае ли се промяната от Планиране на планиране? Какви са разликите между Желана или неизбежна Промяна? Кой/ кои са Агент/ите на Промяната?

основна сесия

Процес на Промяната? Етапи. Планиране и развитие. Управление на Промяната?  Външен или вътрешен консултант?

обобщение

Защо да изберете този семинар?

Ние сме подложени на непрекъснати промени. Дали ги забелязваме и в каква степен им отделяме внимание е обстоятелство, което не променя Промяната като факт!  Осъзнатост по отношение на Промяната, може да промени резултатите от нея! Планираната, желана и овладяна промяна в бизнеса е безценно средство за 

 

Подход:
Симулации на конкретни бизнес казуси; ролеви игри –  интерактивно обучение за придобиване и трениране на умения за управление на бизнеса и справяне с трудности и предизвикателства.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Цена 280 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на ЛЕКТИКА КОНСУЛТ ООД
Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG84UNCR70001522781964

В основание за плащане, моля впишете името на събитието.

 

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и два обяда – кетъринг.

 
Записване –  с плащане до попълване на местата.

Всички, които завършат цялата програма, гарантирано развиват своите личностни и лидерски умения, изграждат мрежа от бизнес контакти, реализират сериозен ръст в ефективността и печалбата на своя бизнес! 

Водещ – Кремена Дачова – организационен психолог, комуникационен и ЧР бизнес консултант.  

Адрес: София бул.Патриарх Евтимий 2а
comments powered by Disqus