Китов Център
Основи на Supply Chain Management
408.00 лв. с ДДС
до 26-05-2018

Основи на Supply Chain Management


28-05-2018 до 29-05-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

 28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

 

Въведение

Развитие на логистиката и произход на Supply Chain Management (управление на веригата на доставки).

Дефиниране и разбиране на Supply Chain и Supply Chain Management.

Роля и значение на Supply Chain.

Цели на Supply Chain.

Supply Chain спрямо логистика.

Обхват на Supply Chain Management

Основни компоненти на Supply Chain Management процеса.

Потоци в Supply Chain.

Supply Chain – функционален разрез. Основни дейности в обхвата на Supply Chain. Основни типове решения при отделните дейности.

Supply Chain – процесен разрез. Supply Chain макро процеси.

Фази на решенията в Supply Chain.

Индикатори (KPI’s) в Supply Chain.

Координация и интеграция в Supply Chain

Взаимовръзка и координация между отделните Supply Chain функции.

Етапи на развитие и зрялост на Supply Chain организациите.

Supply Chain в условия на несигурност (Zone of strategic fit).

Интеграция в Supply Chain. Push срещу Pull системи.

Фактори, влияещи върху представянето на Supply Chain, и основни метрики за измерването им.

Supply Chain мрежи

Дефиниране и разбиране за Supply Chain мрежа.

Решения при изграждането на Supply Chain мрежи.

Макро фактори, влияещи върху дизайна на Supply Chain мрежите.

Tailored Supply Chain.

Обобщение

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.


Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
comments powered by Disqus