Алфа Куолити България
Работа в екип. Информираност на екипа
222.00 лв. с ДДС
до 16-04-2018

Работа в екип. Информираност на екипа


17-04-2018 до 17-04-2018 10:00 - 17:00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Виолета Найденова

Целта на обучението е да осъзнаем, че сме екипни същества, че можем да работим и живеем по-добре заедно. Изграждането и ръководенето на мотивиран и ефективен екип зависи, както от подбора на членовете на екипа, така и от взаимоотношенията между тях и личностните им качества.

АУДИТОРИЯ

Обучението е предназначено, както за ръководителите на екипи, така и за членовете им. За всички онези, които смятат, че освен разпределението на работата в екипа, трябва да се регулират, култивират и усъвършенстват взаимоотношенията между членовете.

ТЕМАТИКА

  • Същност на екипа. Видове екипи
  • Фази в развитието на всеки екип и на всеки в екипа
  • Екипни роли. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите
  • Значение на екипната работа за повишаване на ефективността
  • Организация на работата в екипа за решаване на екипната задача. Разпределяне на задачите и отговорностите
  • Комуникацията като основно средство за информираност. Видове комуникации
  • Комуникационен процес. Фази на комуникацията
  • Средства за ефективна комуникация. Основни канали за комуникация

Вижте повече за това обучение тук: 

http://alphaquality.org/rabota-v-ekip-public-training

Адрес: София кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
comments powered by Disqus