Supply Chain Ltd
Договорите в логистиката
396.00 лв. с ДДС
до 18-05-2018

Договорите в логистиката


25-05-2018 до 25-05-2018 10.00 - 17.00

+359886277735
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Павлина Цветанова

Каним ви на интерактивно практически насочено обучение

Договорите в логистиката

Модул II от Тренировъчна школа Логистика

Теми:

Застраховки в транспорта. Международно транспортно право. Правни норми за борба с корупцията и прането на пари. Договорите във веригата за доставки. Пропуски при подписване на договори във веригата за доставки.

 

Подробна програма:

  1. Договор за международен превоз на товари. Същност. Страни по договора. Права и задължения на страните. Изпълнение и неизпълнение на договора. Правни последици при неизпълнението.
  2. Договор за доставка на стоки. Договор за услуга. Събиране и извозване на отпадъци. Превоз на електрическо и електронно оборудване. Спедиционен и куриерски договор. Митническо посредничество. Договор за наем. Договор за лизинг. Договор за покупка и поддръжка на софтуер. Договор с подизпълнител.
  3. Транспортна застраховка. Заявка за транспорт. Права и задължения на страните по договора за транспортна застраховка.  Престъпления против транспорта. Застраховка професионална отговорност – на спедитора, на превозвача. Отговорности при щета. Пълно и частично погиване на товари. Застраховка на общата гражданска отговорност. Застраховка при издаване на IATA FBL. Карго застраховки. Лондонски институтски карго застраховки.
  4. Антикорупционни практики. Закони в борбата с контрабандата и прането на пари. Борба с корупцията. Борба с трафика на хора.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.

Адрес: София
comments powered by Disqus