Popov, Arnaudov & Partners
СЕМИНАР ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR): ЮРИДИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ (IT) АСПЕКТИ
84.00 лв. с ДДС
до 23-04-2018

СЕМИНАР ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR): ЮРИДИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ (IT) АСПЕКТИ


24-04-2018 до 24-04-2018 09.30-13.30
Изтегли програма

02 858 1901
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Адв. Бенислав Вътев, адв. Станислав Николов и Мартин Конов

С приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR), който започва да се прилага от 25.05.2018 г., европейският законодател съществено промени уредбата в областта на личните данни. Причината за това е ясна – стремежът към повишаване на закрилата на лични данни в модерното информационно общество. Общество, в което обменът на данни изобщо е един непрекъснат процес, на който се основава нормалното му функциониране.

Поради това Регламентът изисква от всички участници в бизнеса, независимо от икономическата сфера, към която принадлежат, да приведат дейностите и процесите си по обработване на лични данни в съответствие с новите положения на Регламента.

Лектори по правните теми за защитата на лични данни са адв. Stanislav Nikolov и адв. Бенислав Вътев – членове на Софийската адвокатска колегия, които са част от специализирания екип на "Попов, Арнаудов и партньори“, притежаващ значителен опит и експертиза в областта на защитата на лични данни. С най-новите тенденции и иновации от техническия аспект по темата, ще Ви запознае Мартин Конов - старши системен инженер от CLICO с опит в информационните технологии и доказан професионализъм в телекомуникационната индустрия.

Записването се извършва на следния e-mail адрес: 
dataprotection@popov-partners.com. Моля при заявяване на участие в семинара посочете следната информация: (1) три имена на участника, (2) наименование на изпращащата организация (ако има такава) и (3) данни за получателя на услугата за целите на издаване на фактура.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ: до 23.04.2018 г. до 16:00 ч. или преди това при изчерпване на свободните места.

Готови ли сте Вие и Вашето предприятие за предстоящите промени? 
Заповядайте на семинара и разберете!

http://popovarnaudov.bg/wp-content/uploads/2018/03/GDPR_presentation_PopovArnaudov_CLICO-1.pdf

Адрес: Пловдив бул. „Марица“ 154a, Пловдив
comments powered by Disqus