Академия Респонса
Защита на лични данни, превенция, фактори на работна среда, лични предпазни средства
150.00 лв. с ДДС
до 17-05-2018

Защита на лични данни, превенция, фактори на работна среда, лични предпазни средства


18-05-2018 до 18-05-2018 09:00

+ 359 88 2272125
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Светлана Нейкова, д-р Димитър Софиянски, инж. Веселин Попов

Ежегодното обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ще бъде с извънредна тема, която провокира множеството казуси, а именно:

  • Лични данни в ЗБУТ! Ново!
  • Превенция на професионалните рискове
  • Защита на здравето и работоспособността на работещите
  • Факторите на работната среда
  • Лични предпазни средства

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Адрес: София хотел Експо
comments powered by Disqus