Проадвайс Ко ЕООД
Защита на личните данни в Туризма
120.00 лв. с ДДС
до 25-04-2018

Защита на личните данни в Туризма


27-04-2018 до 27-04-2018 9:00-13:30

0879 530473; 0886847933
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адвокат Евгения Ганчева

Привеждане на новите изисквания към администраторите на лични данни в организациите, работещи в сферата на Туризма


27 април 2018 год.

09:00 – 13:30

Организациите, които не съгласуват дейността си с GDPR до май 2018 година, но обработват лични данни на лица от ЕС, подлежат на глоба, която е в размер до 4% от годишните им приходи или до 20 милиона евро (което е по-голямо).

Туристическият сектор е силно уязвим, защото дейността по своята същност e свързана със събиране и обработване на лични данни.

КАК НОВИЯТ ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗАСЯГА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И КАКВИ МЕРКИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ?

Научете още факти от експерти.

 • Стратегически цели на новата уредба
 • Ключови промени и различия
 • Дефиниции на основни понятия и термини в GDPR
 • Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
 • Законосъобразност на обработката на лични данни
 • Оценка на въздействиетo

Кафе пауза

 • Задължителна документация
 • Трансграничен пренос на данни
 • Регистри
 • Практически насоки и стъпки, които трябва да предприемат туристическите предприята, за да отговорят на новите изисквания
 • Практически задачи и тестове

Лектор: 

Евгения Ганчева, адвокат

Интернет право | Поверителност | Лектор в национални и международни форуми

 

Такса за 1 участник: 120 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 100 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза.

Срок за записване: до 25.04.2018 г.

 

Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/2968

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура.

 

За контакт: 0886847933
Адрес: София залата ще уточним по-късно, според броя на участниците и ще бъде на комуникативно място
comments powered by Disqus