Китов Център
Въпроси от практиката при облагане с ДДС на търговия със стоки в ЕС. Признаване на данъчен кредит пр
144.00 лв. с ДДС
до 25-04-2018

Въпроси от практиката при облагане с ДДС на търговия със стоки в ЕС. Признаване на данъчен кредит пр


26-04-2018 до 26-04-2018 10.00 - 14.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Бойчо Момчилов, данъчен адвокат

26 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Лектор: Бойчо Момчилов, данъчен адвокат

Програма:

І. Някои често дискутирани в практиката  въпроси,  възникващи при облагането с ДДС на  търговията със стоки в рамките на  ЕС.

1. Място на изпълнение на доставка със стоки, закупени в друга държава членка и транспортирани за трета страна.

 • Извършване на ВОП в хипотезата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС.
 • Право на приспадане на данъчен кредит (ДК) в хипотезата на ВОП на стоки, чийто превоз не завършва на територията на страната или когато лицето се афишира като посредник в тристранна операция, но не са налице условията за тристранна операция. Преглед на  указанията на НАП и практиката на ВАС по въпроса.
 • Налице ли е противоречие между позицията на администрацията и съда по така поставените въпроси.
 1. Някои често срещани проблеми в практиката при признаването на нулевата ставка при извършен ВОД.
 • Доказване на реално извършен транспорт при ВОД. Съдебна практика.
 • Последици от оспорване достоверността на представените транспортни и други документи, нужни за установяване реалното извършване на ВОД. Съдебна практика.
 1. Oпределяне датата на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при ВОП на стоки.
 • Изискуемост на ДДС при ВОП в случаите на издадена фактура от доставчика преди
 • възникване на данъчното събитие. Указания на НАП.
 • Условията по ИНКОТЕРМС и настъпването на данъчно събитие – Преглед на указанията на НАП и практиката на ВАС.
 • Издаването на фактура и данъчното събитие.

ІІ. Някои често срещани въпроси в ревизионните производства по ЗДДС.

 1. Кратък преглед на основните решения на СЕС по казуси, третиращи законосъобразното упражняване правото на приспадане на ДК за доставка на стока и/или услуга.
 2. Условия за приложението на основните решения на СЕС, касаещи приспадането на ДК, в практиката на ВАС.
 3. Доказване предаване на стоката и/или извършване на услугата. Изисквания към документацията.
 4. Хипотези на злоупотреба с ДДС. Солидарна отговорност.
 5. Практически проблеми при приспадането и/или корекцията на данъчен кредит при авансово плащане.
 6. Корекция и/или възстановяване на грешно или неправомерно начислен ДДС при доставчика и/или получателя.

 ІІІ. Данъчен процес. Отговорност на трети лица за публични задължения на дружеството. Анализ на последните промени в режима по ДОПК.

 

Цена  –  120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. 

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Адрес: София София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus