Китов Център
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
204.00 лв. с ДДС
до 04-05-2018

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ


04-05-2018 до 04-05-2018 9.30 - 17.30

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Мариета Немска, Мариана Славкова, Емилия Петкова

11 май 2018 г., 9.30 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а

Модератори: Мариета Немска, директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ на МС и Мариана Славкова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ на МС

Лектор: адвокат Емилия Петкова, експерт по концесии и обществени поръчки

 

Основни теми

  1. Общо представяне на новата уредба на концесиите. Видове концесии. Изключения от приложното поле на Закона за концесиите, разграничение между уредбата на концесиите по Закона за концесиите и по другите закони.
  2. Стратегическо планиране и развитие – органи, компетентности. Субекти, вкл. проектно и публично-частно дружество, и обекти на концесията.
  3. Подготвителни действия: прогнозна стойност; основни подготвителни документи – обосновка, проекти на решение и обявление за откриване на процедура, документация, вкл. проект на концесионен договор; практически проблеми от практиката по прилагане на предходния ЗК.
  4. Финансово-икономически елементи на концесията, икономически баланс, оперативен и други рискове, концесионно възнаграждение и др.
  5. Провеждане на концесионна процедура – видове процедури, основни актове и други документи; основания за изключване на участник; условия за участие; минимални изисквания; критерии за възлагане; назначаване и работа на комисията; заявления и оферти за участие.
  6. Концесионен договор – особености на концесионното правоотношение; сключване; изпълнение; изменение; прекратяване; контрол.
  7. Процедура по обжалване – основни моменти.
  8. По-съществени промени в други закони – отмяна на ЗПЧП и др.

Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 170 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus