Китов Център
ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА
204.00 лв. с ДДС
до 02-05-2018

ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА


03-05-2018 до 03-05-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Танев – специалист продажби и водене на търговски преговори

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби и основно на тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажби по телефон, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, умело задаване на въпроси, умения за презентация пред клиенти по телефона.

Освен теоретична част, обучението включва и практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението. Презентацията се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

 

Програма

 

Модул 1- Език и говор

 • Усмивката, мимиките и жестовете по телефона.
 • Преодоляване на сценичната треска по телефона.
 • Гласът по телефона. Подборът на думите по телефона.
 • Интонация, емоционалност, строеж на фразата.
 • Вашите способности да се изразявате.
 • Стандарти за поведение по телефона.
 • Организация на работното пространство.
 • Някои грешки при разговор по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа на фирмата ни.
 • Фази на телефонния разговор.
 • Основни етапи на подготовката за телефонен разговор.
 • Собствената настройка.
 • Преодоляване на “лични бариери” при встъпването в контакт по телефона.
 • Започване на разговора.
 • Психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори.
 • Настройка на разговора според нивото на компетентност на събеседника ни.
 • Изучаване на потребностите.
 • Основни правила за ефективно възприемане на информацията.
 • Офериране.
 • Потвърждение.
 • Приключване на продажбата.
 • Дейности след разговора.

 

Модул 2 – Обработка на входящи разговори по телефона (inbound selling)

 • АВС – анализ на клиенти и стоки или услуги.
 • Вашите комуникативни способности.
 • Техниката за ефективно задаване на въпроси.
 • Провеждането на разговорите по сценарий.
 • Диагностика на намеренията на клиента или деловия партньор по гласа.
 • Активното слушане.
 • Техники за манипулиране на продължителността на разговорите.
 • Кръстосани продажби.
 • Управление на отношенията с клиентите.

Модул 3 – Активни или студени разговори (outbound selling)

 • Стратегиите за „студено” търсене и намиране на клиенти.
 • Източници за намиране на клиенти.
 • Изходящи разговори.
 • Как правилно да започнем разговора по телефона – значението на първите думи.
 • Думите, които не бива да употребяваме.
 • Установяване на човека, който взима решенията и преодоляване на бариерите при достигането му.
 • Основни етапи на разговора, стратегия за воденето му.
 • Презентация.
 • Продажбени техники.
 • Как да представим за предимствата на нашия продукт или услуга.
 • Обработката на възраженията в 6 стъпки:

– слушане

– въпроси

– перефразиране

– изолиране на възражение

– представяне на решение

– затваряне.

 •  Видове възражения и техния смисъл.
 •  Техники за ефективно справяне със съмненията и възраженията на клиентите.
 •  Грешки при телефонирането.

 

Модул 4 – Аргументация и възражения

 • Как да аргументираме цената. Цена и ценност.
 • Как да съобщим неприятните новини на клиента
 • Продажби чрез консултиране.
 • Как да помогнем на клиента да вземе решение
 • Анализ на ефективността на дейностите ви по телефона
 • Предимства от използване на CRM система

 

Модул 5 – Среща с клиента

 • Как да защитим доброто впечатление, създадено по телефона.
 • Междуличностна комуникация. Вербална, невербална и паравербална комуникация.
 • Комуникация с “трудни” хора.
 • Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето.
 • Харвардска концепция.
 • Мотиви за покупка.
 • Положителни комуникационни стимули.
 • Приключване на продажбата. Сигнали за готовност за покупка.
 • Работа с „трудни” клиенти. Обработка на оплаквания и рекламации.

Участниците в обучението получават сертификат.
 

Цена 170 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване или до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus