Китов Център
Длъжностните лица по защита на личните данни - изисквания и отговорности
144.00 лв. с ДДС
до 29-03-2018

Длъжностните лица по защита на личните данни - изисквания и отговорности


23-04-2018 до 23-04-2018 10.00 - 14.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на International Association of Privacy Professionals (IAPP)

23 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2, зала “Роял”, ProjectLab

 

І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP).

 1. Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни.
 2. Характеристика на длъжностното лице по защита на данните съгласно  чл. 38 от Регламента.
 3. Задачи на длъжностното лице по защита на данните съгласно чл. 39 от Регламента:
 • Преглед на правните основания за обработване на личните данни, включително въз основа на съгласие на лицата
 • Документиране и отчетност
 • Информираност на субектите на данните и прозрачност на обработването
 • Практическо упражняване на права от субектите на данните

 

ІІ. Техническа част – Слави Танкеин, съосновател на Международен правен център – ILAC, юрист, експерт по информационна сигурност.

 1. Управление на риска по отношение на защитата на личните данни.
 2. Приемане на план за действие за въвеждане на определени технически и организационни мерки.
 3. Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни:
 • Създаване на кризисен център
 • Технологични решения:
 • Data Encryption;
 • Data Anonymization;
 • Tokenization
 • Intrusion Prevention System – IPS (Система за предотвратяване на проникване)
 • Intrusion Detection System-IDS (Система за откриване на проникване)

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена  120 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Адрес: София бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2, зала “Роял”, ProjectLab
comments powered by Disqus