Цена: 340 лв. без ДДС. Цена за участие в един ден - 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.