1st Business Certificate Bulgaria
Дистанционен модул
358.00 лв. с ДДС
до 30-04-2018

Дистанционен модул "Маркетинг и бранд мениджмънт"


01-05-2018 до 01-06-2018

02/4266720, +359 888 00 69 60
Моля, споменете Seminari365.com!

За всички, които имат желание за допълнителна квалификация, но нямат възможност да отделят време за присъствени курсове, специално разработеният дистанционен курс по "Маркетинг и бранд мениджмънт", предоставя пълна подкрепа от преподавател и международен сертификат!

1st Business Cetificate Bulgaria гарантира професионално обучение, съобразено изцяло с Вашето ежедневие. Без ограничения в достъпа и крайни срокове за завършване!

Обучението Маркетинг и бранд мениджмънт предоставя основополагащи знания за всички, които са решили да работят в сферата на маркетинг услугите.

 

 

Обучението е предназначено за:

 • начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
 • служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
 • служители, решили да сменят отдела, в който работят;
 • специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
 • мениджъри от различни нива, отговорни за набиране на хора и съставяне на екип

 

 

Основни теми, застъпени в обучението:

 • Основни характеристики на маркетинга;
 • Консуматорското поведение;
 • Определяне на пазарни сегменти и избор на целеви пазари;
 • Пазарните проучвания като информационен източник;
 • Инструменти на Маркетинга;
 • Ценова политика и умения за договаряне;
 • Дистрибуционна политика;
 • Канали за комуникация;
 • Управление на услугите;
 • Маркетингов план. Стратегии на меркетинговия микс.

 


1st Business Certificate са бизнес обучения за повишаване на квалификацията, разработени от преподавателски екип на Виенския икономически университет.
Обученията на 1st Business Certificate са сертифицирани от TÜV и дават универсални, стандартизирани теоретични и практически познания. 


Повече информация относно пълната програма на обучението, както и въпроси за протичането на курса, можете да се обърнете към нас на телефон: +359 888 00 6960 или на имейл: office@1bc.bg. Очакваме Ви!

Адрес: дистанционно обучение през електронна платфома (e-learning)
comments powered by Disqus