Китов Център
ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
204.00 лв. с ДДС
до 02-04-2018

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ


02-04-2018 до 02-04-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Иван Танев

Обучението е предназначено за специалисти и служители, в чиято ежедневна работа се налага да правят презентации и комуникират активно с клиенти. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация, какви са основните елементи в съдържанието и как да се преборят със сценичната треска.

Освен теоретична част, обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението. Презентацията се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

 

Програма

 • Междуличностна комуникация.
 • Специфика на възприемането при възрастните.
 • Четирите аспекта на посланието.
 • Вербална и невербална комуникация, език на тялото.

 

 • Подготовка на презентацията
 • Анализ, цели и структура
 • Кой от какво се интересува?
 • Анализ на публиката
 • Видове аудитория и нейната динамика.
 • Модифициране на вашия стил на презентиране към типа аудитория
 • Изграждане на доверие и хармония с аудиторията
 • Планиране на времето
 • Планиране и структуриране на съдържанието
 • Подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект. Планиране на отделните етапи
 • Структуриране на презентацията

 

 • Как да открием и закрием презентацията
 • Представяне на основните тези в първите минути
 • Придържане към посланието и поддържане на фокус през цялата презентация
 • Изработване на визуалните средства
 • Правила за оформяне
 • Слайдове, флипчарт и други

 

 • Работа с визуални помощни средства
 • Управляване на вниманието
 • Личното поведение
 • Личен имидж – възприятие и идентичност
 • Създаване на силно и позитивно първо впечатление
 • Език на тялото: позиция, жестове, контакт с очи, глас
 • Използване на езика на тялото за създаване на въздействие
 • Важността на контакта с очи

 

 • Ефективно използване на гласа
 • Осъзнаване на значението на гласа
 • Техники за контрол на гласа
 • Използване на гласа за създаване на въздействие
 • Да говорим с увереност

 

 • Как да се справяме с нервността?
 • Ползата от сценичната треска
 • Стратегии за критичните моменти
 • Как управляваме деликатните моменти и вниманието?
 • Как да се справяме с “аварии”.
 • Пречещи фактори
 • Трудни участници на срещата или презентацията
 • Справяне с въпроси и възражения
 • Оценка и анализ на презентацията и срещата

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

 

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе -паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus