НеоКолект
Събиране на вземания по телефон
408.00 лв. с ДДС
до 19-03-2018

Събиране на вземания по телефон


22-03-2018 до 23-03-2018 09.30


Лектори: Траяна Вукадинова, Катя Христова

Телефон ли ползвате най-често, когато разговаряте с длъжници за просрочените им вземания? Имате ли усещането, че понякога говорите на различни езици с длъжниците? Искате ли да бъдете по-успешни в преговорите за събиране на вземания по телефона? Ако сте отговорили с ДА на някой от горните въпроси, то това обучение е за Вас.

 

Какво съдържа обучението?


Основните теми, които се разглеждат, дискутират и  упражняват в рамките на обучението са:

 • Етапи и подходи в телефонния разговор за събиране на вземания – кога и как се ползват
 • Кои са „правилните“ въпроси и  как се задават
 • Как се изгражда рапорт и в какви ползи носи активното слушане по телефона
 • Как и кога се прави преходът към ангажимента за плащане
 • Как се преодоляват възражения и какво е убеждаваща комуникация с длъжници по телефон
 • Как да управляваме собствените си емоции при събиране на вземания
 • Себеутвърждаващо ли е поведението ни или как да поставяме граници при общуването с длъжници

Защо да участвате?


Защото в края на обучението всеки един от участниците:

 • ще е в състояние да градира натиска при преговори по телефон
 • ще прилага конкретни вербални и невербални техники за извличане на информация
 • ще постига реалистични ангажименти за плащане
 • ще убеждава и ще се справя успешно с преодоляване на възраженията на длъжниците
 • ще поставя граници и поддържа ограничения в поведението на длъжниците
 • ще контролира собствените си емоции и ще се справя с гнева в конфликтни ситуации
 • целенасочено ще използва всички аспекти на телефона като канал за комуникация с длъжници

За кого е предназначено?


 • Експерти по събиране на вземания, работещи с физически лица в банки, небанкови финансови институции и лизингови компании, които биха искали да подобрят резултатите си
 • Специалисти, работещи по събирането на просрочени вземания от крайни клиенти на компании, доставчици на комунални услуги, които биха искали да повишат ефективността си
 • Служители, занимаващи се със събирането на просрочени вземания в търговски фирми, които срещат затруднения със събирането на просрочените си вземания

 

Кои са лекторите?


Траяна Вукадинова – с над 15 години опит в областта на стратегическото и оперативно управление и развитието на бизнес процеси в сферата на събиране на вземания. Настоящ фокус на работата й са обученията в областта на събиране на вземания и моделите за повишаване на ефективността при работа с просрочия.

 

Катя Христова - магистър по Клинична психология, сертифициран Системен коуч от ICG Коучинг Академия към ICG Infora Consulting Group. Специалността й са лайф и екзекютив коучинг. Съосновател и Зам.-председател на Българската коучинг асоциация

 

Какво още?


Заявки за участие се приемат до 5 дни преди датата на провеждане или до запълване на групите. Плащанията се извършват по банков път.

При записване на повече от един служител
от организация – отстъпка 10%

При записване на повече от пет участника от една организация, обучението може да се проведе на избрани от тях дата и място.

За повече информация и записвания –e-mail: info@neocollect.bg. Вижте другите теми от Пролетната академия за събиране на вземания на адрес www.neocollect.bg/trainings/academy .

Адрес: София гр. София, бул. Шипченски проход №65, ет.5, Конферентна зала
comments powered by Disqus