Китов Център
Анализ на инвестиционни решения - бизнес примери
300.00 лв. с ДДС
до 27-02-2018

Анализ на инвестиционни решения - бизнес примери


28-02-2018 до 28-02-2018 9.00 - 17.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Радослав Недялков

За кого е предназначен семинарът

Семинарът е предназначен за всички, които искат да получат познания и опит в оценката на потенциални инвестиции.

 

Описание на семинара

Мениджъри, които не са финансови специалисти, бързо признават, че са объркани, когато се налага да вземат решение за закупуване на машини, съоръжения и други активи. От много от тях се очаква да дадат предложения, които да имат кратки бизнес обосновки, съдържащи общоприетите методи като NPV, IRR, MIRR, TCO, Payback. Често се предлагат два или повече проекта, от които трябва да се избере един. В същото време финансовите специалисти във фирмите нямат време да помогнат на своите колеги да направят смислено обосновани предложения.

Семинарът разглежда основите на инвестиционните решения във фирмите или как да анализирате инвестиционни проекти.

 

Цели на семинара

 1. Да разбирате и прилагате различните методи за анализ на инвестиционни решения.
 1. Да оценявате алтернативни инвестиции спрямо риска и възвръщаемостта, които носят.
 1. Професионално и убедително да представяте Вашите предложения.

 

 За да постигнете целта на семинара, Вие ще трябва да усвоите следните основни понятия:

 1. Нетна настояща стойност – NPV
 2. Вътрешна норма на дохода – IRR
 3. Период на откупуване – Payback period
 4. Модифицирана вътрешна норма на дохода – MIRR
 5. Обща цена на притежание – TCO
 6. Норма на финансиране
 7. Свободни парични потоци – FCF

 

Програма

 1. Видове инвестиционни проекти – Анализирането на различни предложения за инвестиции носи разходи. За някои проекти може да се изискват детайлни и времеотнемащи анализи, за други – прости и лесни процедури. Съответно фирмите категоризират инвестиционните проекти в няколко категории. Кои са те? Какво е специфичното за всяка категория инвестиции? Как това помага при последващия анализ?
 2. Основни стъпки при анализирането на инвестиционни проекти. Ролята на цената на парите при прилагане на методите за инвестиционни решения. Видове методи за анализ.
 3. Кои са основните елементи на моделите за оценка на инвестиции? Как да разбираме тяхното значение?
 4. Нетна настояща стойност – NPV. Професионално най-прилаганият метод за оценка на инвестиционни решения. Решение на няколко практически казуса.
 5. Вътрешна норма на дохода – IRR. Предимства – недостатъци. Практически моменти при прилагането.
 6. Модифицирана вътрешна норма на дохода – MIRR. Преодолява недостатъците на IRR. Трудности при прилагането. Решение на казуси от практиката.
 7. Период на откупуване – Payback period. Най-прилаганият метод от нефинансови специалисти. Решения на казуси.
 8. Сравнение на различните инвестиционни методи. Обединение на казусите.
 9. Как да направим убедително предложение към ръководителите с цел да получим тяхното одобрение.

Участниците в обучението получават сертификат.
 

Цена 250 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Адрес: София Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus